Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với cam kết WTO của Việt Nam và khung thuế suất của UBTVQH.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý công khai vào dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ thực hiện từ 1.1.2016, thay thế cho Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013, để nhằm triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2016 và trên cơ sở kiến nghị của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp.Cắt giảm 9 dòng thuế, giảm thu ngân sách 76,5 tỷ đồng

http://sachluatviet.com/