SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT& BỘ LUẬT

Tổng hợp các đầu sách bình luận luật & bộ luật hay, giá trị, liên tục cập nhật nhiều đầu sách mới mang đến thế giới sách bình luận luật & bộ luật đa dạng và phong phú cho bạn đọc yêu thích sách bình luận luật & bộ luật, cam kết có rất nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn cho bạn đọc thân thiết

Ngày đăng: 16-05-2016

1,875 lượt xem

SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT& BỘ LUẬT

 Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc;Bộ luật Hình sự;Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Các nghị quyết được công bố gồm: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về việc thực hiện chế định Thừa phát lại; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.
 Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
 Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Muốn làm được như vậy, một trong những yêu cầu đặt ra là Nhà nước ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới đặt ra, vì vậy ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 và các Nghị quyết thi hành như: Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27-11-2015 về thi hành Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27-11-2015 về thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời cũng trong kỳ họp này, Quốc hội đã ban hành nhiều Luật khác như: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.
SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT& BỘ LUẬT
  Nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử của Tòa án là một hoạt động thường xuyên và quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của Thẩm phán, Hội thẩm.Thực tiễn cho thấy chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giải quyết vụ án hình sự.Theo đó nếu việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự của Thẩm phán, Hội thẩm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học thì sẽ nâng cao được chất lượng giải quyết vụ án, ngược lại nếu việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự được thực hiện qua loa, sơ sài thì chất lượng giải quyết vụ án không cao, có thể dẫn đến làm gia tăng tỷ lệ án bị hủy, sửa hoặc nghiêm trọng hơn là làm oan sai người vô tội.Chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự phụ thuộc nhiều vào kỹ năng, phương pháp nghiên cứu hồ sơ của Thẩm phán, Hội thẩm, theo đó nếu người nghiên cứu có kỹ năng nghiên cứu tốt và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu thì chất lượng nghiên cứu sẽ được nâng cao.
  Bên cạnh đó công tác áp dụng pháp luật hình sự nói chung và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự nói riêng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự.
 Do đó việc nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ hồ sơ vụ án hình sự cũng như áp dụng đúng và chính xác pháp luật về hình sự nói chung, Bộ luật tố tụng hình sự nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hình sự. 
SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT& BỘ LUẬT
  Những nội dung mới trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  
Tổng quan những nội dung lớn sửa đổi, bổ xung trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- (PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình)
Bảo đảm quyền con người , quyền công dân  - tư tưởng xuyên suốt trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- ((PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình)
Hệ thống những nguyễn tắc cơ bản của tố tụng hình sự việt nam theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015- (SG.TSKH. Đào Trí Úc)
Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và việc cụ thể hóa trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 - (TS. Trần Công Phàn)
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng , người có thẩm quyền tiến hành tố tụng- (PSG .TS. Nguyễn Ngọc Chí)
Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự- ( TS. Nguyễn Thị Thủy)
Người tham gia tố tụng - (PSG .TS. Hoàng Thị Minh Sơn)
Bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự - (TS.LS. Phan Trung Hoài)
Chứng minh và chứng cứ- (GS.TS.Đỗ Ngọc Quang)
Vấn đề chứng cứ điên tử - (PGS.TS.Trần Văn Hòa)
Biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế -(PGS.TS.Nguyễn Thái Phúc)
Khởi tố vụ án hình sự - (TS.Nguyễn Hải Phong)
Điều tra vụ án hình sự - (TS.Triệu văn Đạt)
Biện pháp điều tra tố tụng đăc biệt - (PGS.TS.Trần đình Nhã)
Xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm vụ án hình sự​   - (TS.Hoàng Anh Tuyên)
Giám đốc thẩm ,tái thẩm bản án , quyết định đã có hiệu lực pháp luật  - (PGS.TS.Trần Văn Độ)
Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên - (TS.Nguyễn Xuân Hà)
Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự- (ThS.Lại Thị Thu Hà)
Những nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nhằm đáp ứng những đổi mới trong Bộ luật hình sự năm 2015
  So Sánh BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 và BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Chủ biên (PSG .TS. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Trưởng ban soạn thảo) 
SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT& BỘ LUẬT
 Bộ luật hình sự mới có 426 điều, tăng 82 điều so với Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật Hình sự năm 1999 có 344 điều), quy định về tội phạm và hình phạt và các biện pháp tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bên cạnh đó Bộ luật Hình sự mới cũng kế thừa các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Bộ luật Hình sự năm 1999, tạo sự thuận lợi cho các cơ quan tư pháp giải quyết các vụ án hình sự và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.
 Để giúp bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ luật Hình sự, Với việc so sánh từng điều luật cho phép bạn đọc dễ dàng tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự, nhất là trong giai đoạn giao nhau chuyển sang áp dụng Bộ luật Hình sự mới. Việc so sánh cũng giúp cho những người làm công tác nghiên cứu thuận tiện hơn và rút ngắn được thời gian tra cứu, viện dẫn.
 Cuốn sách được chia thành hai phần, trong đó phần thứ nhất là so sánh các điều luật của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Hình sự năm 1999 ; phần thứ hai là các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 còn hiệu lực thi hành để đối chiếu và áp dụng khi cần thiết.
SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT& BỘ LUẬT
 Để đặt mua sách sach luat viet với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

 

* Nhà phát hành: Sách Luật viêt
Sách sachluatviet.com giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực pháp luật,chính trị tài chính ,lao động xây dựng y học vv..có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.
TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - 0909 366 858 - 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com
 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: 0909 366 858
     Hoặc :    0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

FANPAGE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng truy cập 1,656,646

Đang online61

http://sachluatviet.com/