Cẩm nang Thi hành án dân sự mới

Giới thiệu Cuốn Cẩm nang thi hành án dân sự chứa đựng những điều quan trọng và thiết yếu về công tác thi hành án dân sự (bao gồm thể chế, hệ thống tổ chức Thi hành án dân sư Chấp hành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Thi hành án; phương pháp bảo vệ quyền

Ngày đăng: 14-08-2018

398 lượt xem

Tóm tắt cuốn "Sách Cẩm nang Thi hành án dân sự" Tác giả: ThS.CHV. Hoàng Thị Thanh Hoa - ThS Nguyễn Văn Nghĩa (chủ biên) do Nhà xuất bản: Tư Pháp, xuất bản Tháng 6/2018, Số trang: 698, Khổ sách: 16x24

Cẩm nang Thi hành án dân sự

Sách Cẩm nang Thi hành án dân sự mới

Cuốn Cẩm nang thi hành án dân sự chứa đựng những điều quan trọng và thiết yếu về công tác thi hành án dân sự (bao gồm thể chế, hệ thống tổ chức Thi hành án dân sư Chấp hành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Thi hành án; phương pháp bảo vệ quyền, lợi ích của đương sự; chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thi Hành Án Dân Sự và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan Thi Hành Án Dân Sự địa phương; quy trình, nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại...

Nhóm tác giả đã sắp xếp các vấn đề theo trình tự khoa học và dễ tra cứu nhất trên cơ sở cập nhật tất cả các văn bản pháp luật về Thi Hành Án Dân Sự và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan. Một trong những giá trị quý báu của cuốn cẩm nang, đó là ứng với mỗi loại bản án, quyết định được thi hành hoặc mỗi thao tác, nghiệp vụ thi hành án của Chấp hành viên, hoặc thẩm tra, kiểm sát công tác thi hành án tương ứng của Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, v.v. đều được chỉ rõ cơ sở pháp lý (các điều khoản của pháp luật Thi Hành Án Dân Sự và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan); quy trình, thủ tục thi hành án được phân tích chặt chẽ trên cơ sở quy định của pháp luật; cùng với những điểm nhấn cần lưu ý khi áp dụng pháp luật vào việc tổ chức thi hành từng loại bản án, quyết định được rút ra từ những kinh nghiệm thực tiễn.

Bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của mình, nhóm tác giả hy vọng cuốn “Cẩm nang Thi hành án dân sự mới ” sẽ là người bạn đồng hành tin cậy đối với đồng nghiệp công tác trong ngành Thi hành án dân sự và đông đảo Quý bạn đọc quan tâm! 

Xem thêm cuốn Cẩm Nang Công tác dành cho cán bộ tư Pháp

Cẩm Nang Công tác dành cho cán Bộ tư Pháp, Luật trợ giúp pháp lý, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Cẩm Nang Công tác dành cho cán bộ tư Pháp, Luật trợ giúp pháp lý

Sách Cẩm Nang, Luật trợ giúp pháp lý, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước ,Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 20/6/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 với 8 chương, 48 điều. Một trong những điểm mới của Luật, là diện người được trợ giúp pháp lý đã bao quát và mở rộng hơn so với luật hiện hành, tăng từ 7 nhóm lên 14 nhóm người. Điều này góp phần thể hiện đúng bản chất của trợ giúp pháp lý Nhà nước, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.Cùng ngày, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 cũng được thông qua. Luật có 9 chương, 78 điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (theo Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017), về chuẩn tiếp cận pháp luật (theo Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017)....

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

Phần thứ hai. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Phần thứ ba. HỎI ĐÁP LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Phần thứ tư. HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC, CÔNG CHỨNG DÀNH CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP 

Phần thứ năm. VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP & CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Xem thêm Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ Việt Nam

Cuốn sách do Tác giả: Vũ Hoa Tươi hệ thống và biên soạn biên soạn, nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp, đảm bảo cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự bình đẳng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ Việt Nam

CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO PHỤ NỮ

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ - Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Hôn nhân gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật Trẻ em và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Mức xử phạt về các hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới

Phần thứ sáu. Quy định và hướng dẫn công tác của Hội phụ nữcác cấp trong tình hình mới

Phần thứ bảy. Tham khảo các bài diễn văn, phát biểu của cán bộ Hội phụ nữ các cấp, các cơ quan đơn vị

Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách nói trên : Sách có độ dày 400 trang, khổ 20 x 28. Gía phát hành 350.000đ/ 1 cuốn 

Xem Thêm Sách Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp & các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Được xuất bản nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi, hạn chế thấp nhất những rủi ro pháp lý, doanh nghiệp cần nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành của mình.

Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12-6-2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05-03-2018 Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08-3-2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 cuốn

 

Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

Nội dung cuốn Cẩm nang dành cho giám đốc

Phần 1. Hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp

Phần 2. Các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hiệu quả doanh nghiệp

Phần 3. Quy định về đầu tư vốn vào doanh nghiệp, chuyển đổi thành công ty cổ phần
Phần 4. Quy định mới nhất về kinh doanh, thương mại

Phần 5. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sách chính hãng giá rẻ uy tín chất lượng, Chúng tôi còn phát hành các loại sách độc quyền cung cấp tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc

 

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com
 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tư Vấn Mua Sách

alo sách luật
Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: ZaLo 0909 366 858
     Hoặc :    ZaLo 0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

Fanpage

Thống Kê Truy Cập

Tổng truy cập 3,607,081

Đang online44

http://sachluatviet.com/