Sách Viết Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Sách Viết Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, một con người đã thay đổi cả lịch sử của một dân tộc và có tầm ảnh hưởng lớn với thế giới, Cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được viết chi tiết nói về những chiến tích nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân các bài viết chọn lọc của đại tướng võ nguyên giáp

http://sachluatviet.com/