Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Báo giá tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, Nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng dày 400 trang, khổ 19x27 Giá bìa 395.000, Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để lần xuất bản sau, cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

  • Mã SP:PT_2022
  • Giá gốc:395,000 vnđ
  • Giá bán:256,000 vnđ Đặt mua

Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, Nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, Sách dày 400 trang, khổ 19x27 Giá bìa 395.000, Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để lần xuất bản sau, cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Thù địch trong tình hình mới

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần 1. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM;

Phần 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM;

Phần 3. NHẬN DIỆN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY;

Phần 4. ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY;

Phần 5. NHẬN DIỆN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” VÀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ ;

Phần 6. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ;

Phần 7. XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN;

Phần 8. CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ.

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tư vấn mua Sách Luật Việt

alo sách luật
Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: ZaLo 0909 366 858
     Hoặc :    ZaLo 0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

Fanpage Sách Luật Việt

tin tức Sách Luật Việt

Sách Luật Việt giảm giá

Thống kê truy cập Sách Luật Việt

Tổng truy cập 7,890,694

Đang online24

http://sachluatviet.com/