Được sự tin tưởng, ủng hộ của các chi bộ, đảng viên trong cả nước về việc sử dụng Sổ tay công tác Đảng 2014-2015 trong những năm vừa qua, năm nay 2016 Nội dung Sổ tay công tác Đảng 2016 có nhiều cải tiến về mặt nội dung như sau:.....

Được sự tin tưởng, ủng hộ của các chi bộ, đảng viên trong cả nước về việc sử dụng Sổ tay công tác Đảng 2014-2015 trong những năm vừa qua, năm nay 2016 Nội dung Sổ tay công tác Đảng 2016 có nhiều cải tiến về mặt nội dung như sau:.....HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG 2016 ... Nội dung Sổ tay công tác Đảng 2016-2017 có nhiều cải tiến về mặt nội dung như sau: - Trang thông ... Sổ tay công tác Đảng được trình bày đẹp, in trên giấy tốt, tờ gác có hình trống đồng. Sổ tay ...Đảng bộ, Chi bộ cở cơ sở tham khảo những thông tin cơ bản, ghi chép các công việc liên quan đến công tác đảng. Cuốn “Sổ tay công tác Đảng” của năm 2016 với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng,Để giúp các cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh , Những thông tin chung Sổ Tay Công Tác Đảng 2016

http://sachluatviet.com/