Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, BHYT công nhân....

tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, BHYT công nhân lao động; cán bộ công đoàn các cấp về Nghị định của Chính phủ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

http://sachluatviet.com/