Sổ tay doanh nhân dành cho giám đốc và doanh nhân

Phát hành cuốn" Sổ tay doanh nhân" những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân nhằm giúp giám đốc doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất kinh doanh, trong quản lý doanh nghiệp

Sổ tay doanh nhân dành cho giám đốc và doanh nhân

  • Mã SP:ĐT/18
  • Giá gốc:395,000 vnđ
  • Giá bán:270,000 vnđ Đặt mua

Phát hành cuốn" Sổ tay doanh nhân" những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân nhằm giúp giám đốc doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất kinh doanh, trong quản lý doanh nghiệp, Trung tâm Pháp luật biên soạn và xuất bản cuốn sách: Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích dành cho bạn đọc. Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395.000đ/1 cuốn

Tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới khiến doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Chính vì vậy, đòi hỏi các lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân phải nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.

Để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến doanh nghiệp như: Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23-08-2018  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-09-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01-08-2018 Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa, Nghị định  119/2018/NĐ-CP ngày 12-09-2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ….

Sổ tay doanh nhân những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp

Sổ tay doanh nhân những kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân

Sổ tay doanh nhân dành cho giám đốc và doanh nhân

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý và sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp

Phần thứ hai. Kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị

Phần thứ ba. Kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến bảo hiểm xã hội, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động

Phần thứ tư. Quy định về đăng ký doanh nghiệp và hóa đơn chứng từ

Giám Đốc những quy định pháp luật Cần Biết

Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho Doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đối diện với những thách thức này đòi hỏi giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp phải kịp thời nắm bắt và áp dụng đúng những Quy định pháp luậtmới trong công tác quản lý và điều hành. Những quy định mới đó cụ thể như sau: NĐ số 09/2018/NĐ-CP ngày 15-01-2018 Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; NĐ số 10/2018/NĐ-CP ngày 15-01-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại; NĐ số 14/2018/NĐ-CP ngày 23-01-2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; NĐ số 28/2018/NĐ-CP ngày 01-3-2018 về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương; CT số 07/CT-TTg ngày 05-03-2018 Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018...Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 450.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2018. hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.

Sách Giám Đốc Cần Biết Chính Sách Phát Triển Doanh nghiệp Sách Pháp Luật

Sách Giám Đốc Những quy định Pháp Luật Cần Biết

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau

PHẦN I. LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

PHẦN II. LUẬT ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PHẦN III. LUẬT THƯƠNG MẠI - LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

PHẦN IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

PHẦN V. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12-6-2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05-03-2018 Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08-3-2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có được các tài liệu nói trên, Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 cuốn

Sách cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp & các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Được xuất bản nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi, hạn chế thấp nhất những rủi ro pháp lý, doanh nghiệp cần nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành của mình.

 

Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau

Phần 1. Hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp

Phần 2. Các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hiệu quả doanh nghiệp

Phần 3. Quy định về đầu tư vốn vào doanh nghiệp, chuyển đổi thành công ty cổ phần

Phần 4. Quy định mới nhất về kinh doanh, thương mại

Phần 5. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cẩm nang dành cho giám đốc doanh nghiệp

Xu hướng hội nhập kinh tế đã và đang đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp. Để có thể vượt qua khó khăn, ngoài chiến lược đúng đắn, nguồn lực ổn định, doanh nghiệp cần nắm vững và áp dụng đúng những quy định pháp luật trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến doanh nghiệp như: Luật số 03/2016/QH14 ngày 22-11-2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, Nghị định 172/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07-7-2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước, Nghị định 167/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 Về kinh doanh hàng miễn thuế, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30-12-2016 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Kế toán....

Để giúp giám đốc doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật khi xử lý các tình huống thường gặp trong sản xuất kinh doanh, trong quản lý doanh nghiệp, NXB Lao động  biên soạn và xuất bản cuốn sách nói trên, Sách có độ dày 424 trang, giá phát hành 395,000đ/ 1 cuốn 

Cẩm nang dành cho giám đốc doanh nghiệp

Sách Cẩm nang dành cho giám đốc doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau

Phần thứ nhất. Giải đáp các quy định về kế toán trong doanh nghiệp

Phần thứ hai. Giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quản lý và sử dụng hóa đơn

Phần thứ ba. Giải đáp về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị 

Phần thứ tư. Giải đáp về bảo hiểm xã hội, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động

Phần thứ năm. Các văn bản pháp luật mới nhất về doanh nghiệp.

 

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com
 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
http://sachluatviet.com/