Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân

Tư tưởng hồ chí minh với quân đội nhân dân việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

http://sachluatviet.com/