Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

Giới thiệu cuốn sách "Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2007-2017" của tác giả TS. Trần Văn Hà biên soạn. Sách được nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản tháng 7/2018

Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

  • Mã SP:hotline :0909 366 858 - Đã Bao Gồm Phí Ship
  • Giá gốc:350,000 vnđ
  • Giá bán:299,000 vnđ Đặt mua

Tóm tắt nội dung Sách Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử 

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và liên tịch ban hành ( Các nghị quyết- Các Thông tư liên tịch)

Phần II. Các án lệ của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ( 16 án lệ mới )

Phần III. Giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Phân IV. Công văn của Tòa án nhân dân tối cao trao đổi một số vấn đề nghiệp vụ

Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

Sách Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiến định, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Tóa án nhân dân tối cao phải tập trung thực hiện. Trong nhiều năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều nghị quyết, thông tư, công văn trao đổi nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành nhiều thông tư liên tịch nhằm triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó có những đạo luật trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp, mà trọng tâm là công tác xét xử.

Đặc biệt, từ năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, tổng kết, phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử. Việc phát triển án lệ được coi là một trong những dấu ấn cải cách tư pháp, là phương thức hữu hiệu để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và công bằng trong các phán quyết của Tòa án theo tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Hiến pháp năm 2013. Cũng từ năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của địa phương để kịp thời nghiên cứu, ban hành các giải đáp vấn đề nghiệp vụ để áp dụng thống nhất trong khi chờ ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Giới thiệu cuốn sách "Hệ thống văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2007-2017" của tác giả TS. Trần Văn Hà biên soạn. Sách được nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản tháng 7/2018. Để thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống các văn bản nêu trên của Tòa án nhân dân tối cao. xin trân trọng giới thiệu cuốn sách nói trên tới quý đọc giả

Xem Thêm Sách Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam

Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt NamNhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam 

Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam

CHƯƠNG 1: Nhận thức khoa học về những điểm mới của phần chung Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Năm 2015

1. HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
2. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ
3. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TỘI PHẠM
4. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
5. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
6. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ CÁC  BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ HÌNH SỰ(GỒM PHẠT VÀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP)
7. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
8. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN
9. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI
10. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI
11. KẾT LUẬN VỀ CHƯƠNG MỘT

CHƯƠNG 2: Nhận Thức khoa học về kỹ thuật lập pháp của phần chung bộ luật Hình Sự 

1. LÝ LUẬN VỀ LẬP PHÁP HÌNH SỰ TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
2. HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015
3. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ
4. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TỘI PHẠM
5. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
6. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
7. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ HÌNH SỰ
8. CHẾ ĐỊNH LỚN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI
9. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: Nhận thức khoa học về định hướng tiếp tục hoàn thiện phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai

1. KHÁI NIỆM, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NỘI HÀM CỦA ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI
2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI
3. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC – THỰC TIỄN CỦA ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI
4. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH LẬP PHÁP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI
5. VẤN ĐỀ TIẾP THUVAF LĨNH HỘI CỦA NHÀ LÀM LUẬT ĐỐI VỚI NHỮNG KIẾN GIẢI LẬP PHÁP CỤ THỂ VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
6. MÔ HÌNH LẬP PHÁP VỀ PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRONG TƯƠNG LAI THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
7. NHỮNG LUẬN CHỨNG VỀ SỰ HỢP LÝ CỦA CÁC QUY PHẠM PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRONG TƯƠNG LAI
8. KẾT LUẬN CHƯƠNG BA
KẾT LUẬN VẤN ĐỀ
CÁC BẢNG PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: BẢNG THỐNG KÊ VÀ SO SÁNH CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ 02 TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG “PHẠM TỘI CÓ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGHIỆP” VÀ “PHẠM TỘI NHIỀU LẦN” TRONG 03 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (1985, 1999, 2015) VỚI TƯ CÁCH LÀ 02 DẠNG CỦA CHẾ ĐỊNH NHIỀU TỘI PHẠM TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC TA.
PHỤ LỤC 2: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC QUA CÁC PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÁP ỨNG 05 TIÊU CHÍ TỐI THIỂU CƠ BẢN VÀ BẮT BUỘC VỀ KỸ THUẬT LẬP PHÁP CỦA MỘT BỘ LUẬT HÌNH SỰ TỐT TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com
 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
http://sachluatviet.com/