Sách Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017

Bạn đang tìm kiếm các thông tin sau đây:Sách Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017.Kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước Để hoàn chỉnh hệ thống quản lý ngân sách, ngày 25/6/2015, Luật Ngân sách nhà nước,

Sách Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017

  • Mã SP:TPV
  • Giá gốc:350,000 vnđ
  • Giá bán:279,000 vnđ Đặt mua
Bạn đang tìm kiếm các thông tin sau đây:

  Sách Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017

 Kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước 

Vậy bạn đã tìm được những thông tin ưng ý chưa?

  Thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu của đọc giả.

 Thông tin không có khả năng giải quyết được vấn đề của đọc giả.

 Thông tin không cung cấp đúng yêu cầu của khách hàng.

Sách Sổ tay quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước
Sách Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2017
Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành được xuất bản nhằm giúp bạn đọc áp dụng kịp thời Luật ngân sách nhà nước mới từ năm 2017 này.
Để hoàn chỉnh hệ thống quản lý ngân sách, ngày 25/6/2015, Luật Ngân sách nhà nước, Luật số 83/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng với mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý NSNN; kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu, chi ngân sách,... theo đó, các quy định về công khai minh bạch ngân sách đã có những sửa đổi, bổ sung rõ ràng, minh bạch hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; ban hành một số văn bản liên quan đến công tác quản lý ngân sách nhà nước như: Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017; Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước; Thông tư số 314/2016/TT-BTCngày 28/11/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước...
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cập nhật và áp dụng những hướng dẫn thi hành mới nhất của Luật Ngân sách nhà nước đã được công bố; những quy định mới nhất về dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng, xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập;… Nhà xuất bản Kinh tế  Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu quyển sách:
http://sachchinhtritaichinh.com/sach-chinh-tri-tai-chinh/sach-chinh-tri-tai-chinh/luat-ngan-sach-nha-nuoc-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-nam-2017.html
Cuốn sách luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
Phần thứ hai. Kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;
Phần thứ ba. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Quy định mới về dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017;
Phần thứ năm. Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và sự nghiệp khác;
Phần thứ sáu. Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài khoản, kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc nhà nước.

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tư vấn mua Sách Luật Việt

alo sách luật
Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: ZaLo 0909 366 858
     Hoặc :    ZaLo 0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

Fanpage Sách Luật Việt

tin tức Sách Luật Việt

Sách Luật Việt giảm giá

Thống kê truy cập Sách Luật Việt

Tổng truy cập 5,412,046

Đang online18

http://sachluatviet.com/