Sách chỉ dẫn Tra cứu sách pháp luật đất đai

Sách dẫn cách Tra cứu sách pháp luật đất đai, bất động sản có hiệu lực từ tháng 3/2022 sẽ được SÁCH LUẬT VIỆT chỉ rõ tại bài viết này, đa số người dân Việt Nam luôn tìm hiểu thông tin pháp luật đất đai Nhà - Ở qua báo internet thì, Sách Tra cứu sách pháp luật đất đai và văn bản hướng dẫn cũng cung cấp đầy đủ về luật Đất Đai của nước ta. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số cuốn sách pháp luật đất đai Việt Nam mới nhất hiên nay bạn nhé....

Ngày đăng: 24-03-2022

183 lượt xem

Tra cứu sách pháp luật về nghiệp vụ quản lý đất đai 

- Tra cứu sách pháp luật về đất đai cũng là một trong những nội dung mà bạn đọc không nên bỏ qua. Vì nội dung của sách pháp luật đất đai phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin về các quy định hướng dẫn thi hành luật đất đai Việt Nam. Các điều khoản được quy định rõ ràng, giúp bạn đọc tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, chính xác nhất.. 

Tra cứu tình huống về quản lý và sử dụng đất đai

- Sách tra cứu các chính sách đất đai mới được trình bày dưới dạng tra cứu từng tình huống sẽ cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho công tác của cán bộ địa chính, nhất là cán bộ cấp cơ sở và người dân có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật đất đai nhằm thúc đẩy các giao dịch dân sự về đất đai, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc tránh các tranh chấp đất đai và nắm được các kiến thức pháp luật để xử lý các tranh chấp, đền bù, giải tỏa đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Sách pháp luật về nghiệp vụ quản lý đất đai

ZaLo: 0909 366 858 Liên hệ mua sách

- Nhằm góp phần phổ biến những kiến thức sách pháp luật đất đai cho phù hợp về đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chính sách đất đai với yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển của xã hội, vì vậy các cơ quan, tổ chức, cho cán bộ quản lý, cho người dân, nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện chính sách pháp luật đất đai cụ thể áp dụng theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

>> Tra cứu sách pháp luật chỉ dẫn luật đất đai:

- Sách chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực pháp luật đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ cụ thể tại hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản. Nội dung quy định rõ hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trên.

MUA NGAY

- Hệ thống các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc xây dựng nội dung xử phạt phải bảo đảm phù hợp với khung, mức phạt, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi hành vi vi phạm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tra cứu sách pháp luật đất đai

ĐẶT NGAY

- Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và áp dụng đúng những quy định mới nhất của Nhà nước về đất đai, cụ thể: Những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở; những quy định về xác định giá đất; thu tiền thuê đất, sử dụng đất; quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;…

- Hiện nay có rất nhiều cuốn sách pháp luật Việt Nam nói về Luật đất đai, tuy nhiên quý khách nên lựa chọn và tìm kiếm cuốn sách mới phát hành kèm điều luật mới ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung như:

- Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025. Tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP, như: sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất; bổ sung khoản 10 Điều 7 về xác định số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính về đất đai: Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước đây có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp;...

 Xem sách pháp luật mới tại đây

- Các văn bản về quy hoạch sử dụng đất quốc gia bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, như: Nghị định số 03/VBHN-BTNMT ngày 04-5-2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13-11-2021 Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025;...

Tra cứu sách pháp luật về đất đai, bất động sản có hiệu lực từ tháng 3/2022

Cuốn sổ tay nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng dẫn thực hiện được quy định chi tiết tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Nghị định 02 sẽ có hiệu lực từ 01/03/2022, thay thế cho Nghị định 76/2015/NĐ-CP. Với nhiều điểm mới tiến bộ, Nghị định 02 được kỳ vọng sẽ tác động một phần tích cực vào sự vận hành của thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới. góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật về bất động sản, nhà ở, đất đai, qua đó nâng cao kiến thức, hiểu biết cho các cá nhân, doanh nghiệp để thực thi đúng chính sách, pháp luật trong giao dịch, môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản 

XEM NGAY

- Nội dung cuốn sổ tay nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

>> xem thêm sách pháp luật về quản lý Đất Đai 

- Điển hình như cuốn: 355 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai đã chú thích và giải đáp đầy đủ thông tin nhằm phổ biến những kiến thức pháp luật về đất đai cho các cơ quan, tổ chức, cho cán bộ quản lý, cho người dân, áp dụng Tại Nghị quyết 39/2021/QH15, Quốc hội đã thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 đã sửa quy định về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/ 01/2022 sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ nhà đất, Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

=> Cách Tra cứu sách pháp luật đất đai hiệu quả

CLICK TẠI ĐÂY

- Chính sách pháp luật về đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tác động đến mọi mặt đời sống, sản xuất, đến từng người dân, doanh nghiệp và thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội. Chính vì vậy, thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai.vì vậy Nhà SÁCH LUẬT VIỆT giới thiệu sách Tra cứu sách pháp luật đất đai mới nhất sẽ cung cấp những thông tin  hữu ích phục vụ cho công tác của cán bộ địa chính, nhất là cán bộ cấp cơ sở và  người dân có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật  đất đai nhằm thúc đẩy các giao dịch dân sự về đất đai, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc tránh các tranh chấp đất đai và nắm được các kiến thức pháp luật để xử lý các tranh chấp, đền bù, giải tỏa đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

>> WEBSITE: Tra cứu sách pháp luật đất đai uy tín

THAM KHẢO NGAY

- Trên đây là toàn bộ những thông tin chính xác về các cuốn sách tra cứu luật đất đai mới nhất, hay nhất  mà bạn nên đọc. Chắc chắn, những thông tin trong sách sẽ giúp bạn bổ sung được rất nhiều kiến thức hữu ích. Bạn có thể đặt mua các đầu sách này tại sachluatviet.com. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến bạn đọc ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng trân trọng cảm ơn. 

>> Vậy là bạn đã được điểm qua một số đầu sách pháp luật Việt Nam rồi đó. 

>> Rất mong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

>> Cảm ơn bạn đã tin tưởng https://sachluatviet.com/.

>> Nếu bạn đang có nhu cầu mua sách pháp luật Việt Nam thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. 

 tra cứu sách pháp luật đất đai

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tư vấn mua Sách Luật Việt

alo sách luật
Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: ZaLo 0909 366 858
     Hoặc :    ZaLo 0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

Fanpage Sách Luật Việt

tin tức Sách Luật Việt

Sách Luật Việt giảm giá

Thống kê truy cập Sách Luật Việt

Tổng truy cập 8,142,509

Đang online24

http://sachluatviet.com/