Nhà sách pháp luật Thành phố Cần Thơ

Nhà sách pháp luật thành phố cần thơ chuyên bán các loại sách như: sách Giáo dục, Sách Biển Đảo, sách công tác Đảng và Nhiều mặt hàng sách pháp Luật mới nhất năm 2021, Chất lượng uy tín, Cam kết 100% giá rẻ hơn giá thị trường từ 40%-60%, Liên tục cập nhật các đầu sách mới mỗi ngày, Freeship và giao ngay sau 2h, Sản phẩm bán da có đầy đủ VAT chiết khấu %

Ngày đăng: 23-03-2021

382 lượt xem

Nhà sách pháp luật Thành phố Cần Thơ bán sách Luật Giáo Dục

Vừa qua, Chính phủ - Bộ Giáo Dục ban hành Nghị định số 116 & Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, lựa chọn sách giáo khoa, điều lệ trường học, chính sách hỗ trợ dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên,  giúp cho Hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới Luật Giáo dục 2019

Nhà sách sách Luật chuyên bán Sách Giáo Dục

Cụ thể như: Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT  ngày 26-5-2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26-08-2020 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thong; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04-9-2020 Ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15-09-2020 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27-07-2020 Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01-10-2020 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 05-10-2020 Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31-07-2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11-11-2020 Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học;…

Nhà sách chính trị tài chính thành phố cần thơ

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm giúp họ có đạo đức tốt, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi; có tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng, có ý thực chấp hành pháp luật tốt, lối sống đẹp, lành mạnh; có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp cho học sinh, sinh viên có kiến thức sâu rộng trong cuộc sống hàng ngày...

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bổ sung kiến thức và kỹ năng về công tác của viên chức kiêm nhiệm thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đối mới hoạt động tài chính, kế toán trường học vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2650/2020/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên...

Sách Pháp Luật Nghiệp Vụ

Công đoàn Giáo dục là một thành viên trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Đây là tổ chức đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên trong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục. Thời gian qua Chính phủ và cơ quan liên quan ban hành nhiều văn bản mới như: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2020, Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ ngày 14 tháng 8 năm 2020, Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 02 năm 2020, Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08 tháng 6 năm 2020.

Nhà sách pháp luật Thành phố Cần Thơ tóm tắt Sách Biển Đảo

Nhằm góp phần thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về biển, đảo trong tình hình hiện nay."Sách cẩm nang pháp luật về biển đảo và 100 Câu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam", Biển, đảo nước ta có vị trí chiến lược hết sức to lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, có liên quan trực tiếp đến sự phồn vinh của đất nước, đến văn minh và hạnh phúc của nhân dân. Từ vị trí quan trọng của biển, đảo, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng các thế trận quốc phòng toàn dân trên các vùng biển, đảo. 

Sách Pháp Luật về Biển Đảo

Trong thời gian qua, những người cầm quyền Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động mở rộng, bồi đắp phi pháp trên một số đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Các hoạt động đó của những người cầm quyền Trung Quốc đã bị Chính phủ, các nhà khoa học quân sự, chính trị, giới học giả, nhân dân yêu chuộng hòa bình, các hãng thông tấn báo chí của Việt Nam và trên thế giới lên án mạnh mẽ. Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có chủ trương, đường lối và nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường đối thoại để giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia, ngăn ngừa xung đột, tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Trung tâm sách pháp luật thành phố Cần Thơ

Nhằm góp phần thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường huyền thoại, một sáng tạo độc đáo của Đảng, Quân đội và Nhân dân ta, con đường đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, các thế lực cầm quyền của Mỹ và tay sai đã xóa bỏ Hiệp định Giơnevơ, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, tấn công miền Bắc.

Sách pháp luật chủ quyền biển đảo việt nam

Trước tình hình đó, Đảng ta đã xác định, con đường giải phóng miền Nam là con đường cách mạng bạo lực, nhanh chóng tổ chức chi viện sức người, sức của, vũ khí từ miền Bắc cho miền Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cùng với việc tổ chức Đoàn 559 mở tuyến vận tải trên bộ, vượt qua dãy Trường Sơn; ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Đoàn Vận tải quân sự 759, mở tuyến đường chiến lược quan trọng Đường Hồ Chí Minh trên biển để vận chuyển người và vũ khí đến chiến trường ở miền Nam. Trong suốt 14 năm, từ năm 1961 đến năm 1975, trên con đường Hồ Chí Minh trên biển, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 759, Đoàn 125 Quân chủng Hải quân trên những con tàu không số đã lập nên những kỳ tích anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2016), Biển đảo có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biển đảo. Quan điểm tư tưởng cơ bản về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới được thể hiện cụ thể trong các Luật biển Việt Nam, Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các quy định pháp luật khác. Cụ thể như sau: CT số 01/CT-TTg ngày 9-01-2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; NĐ số 109/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải; NĐ số 13/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 sửa đổi hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; TT số 130/2014/TT-BQP ngày 24-9-2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Việt Nam; NĐ số 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam...

Nhà sách pháp luật Thành phố cần thơ Sách Công Tác Đảng

Giới thiệu Hình ảnh về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng theo Quy định số 29 -QĐ 25/7/2016 của ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban bí thư như hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng

Hướng dẫn chi tiết thi hành Điều Lệ Đảng

Quy định số 127-QĐ/TW ngày 1/3/2018 Của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, Quy định số 34-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thi hành Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng,Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên,Quy định số 25-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quyết định số 86-QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về công tác giám sát trong các cơ sở tổ chức Đảng,Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/ 2017 của Ủy ban Kiểm tra trung ương thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Sổ Tay Đảng Viên

Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/ 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ,Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 20/ 3/2018 của Ủy ban Kiểm tra trung ương và thực hiện một số điều trong Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm,Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12 /2018 của Ủy ban Kiểm tra trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28 / 8 / 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng viên vi phạm

Sổ Sinh Hoạt Chi Bộ

Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18 / 2/ 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp Ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến của dân,Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2 /1/ 2020 của bộ chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú,Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30 / 10 / 2020 của ban tổ chức trung ương thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức cơ sở đảng và nhân dân nơi sinh sống, Quyết định số 123-QĐ/TW ngày 8 /3 /2018 của Bộ Chính trị về kiểm tra và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị,Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 18 /10 /2019 của ban tổ chức trung ương về kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, Cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp

Nhà sách chính trị pháp luật cần thơ

Giới thiệu một số văn kiện, tư liệu Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam Như: Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội sáng ngày 26 /1 /2021) Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng ủy viên bộ chính trị (tại phiên bế mạc đại hội sáng ngày 1/ 2/ 2021 ) Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc đại hội ngày 1/ 2/2021) Cập nhật thông tin danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tư vấn mua Sách Luật Việt

alo sách luật
Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: ZaLo 0909 366 858
     Hoặc :    ZaLo 0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

Fanpage Sách Luật Việt

tin tức Sách Luật Việt

Sách Luật Việt giảm giá

Thống kê truy cập Sách Luật Việt

Tổng truy cập 7,704,280

Đang online48

http://sachluatviet.com/