Hỏi đáp pháp luật tín ngưỡng tôn giáo

Hỏi đáp pháp luật tín ngưỡng tôn giáo, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2020, Để kịp thời thông tin đến bạn đọc Luật Tín ngưỡng tôn giáo cũng như các văn bản về điều chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo…

Ngày đăng: 13-09-2020

296 lượt xem

Tìm Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Sửa Đổi Bổ Sung

Cụ thể như: Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21-02-2019 Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05-12-2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21-02-2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03-8-2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; Quyết định số 198/QĐ-BNV ngày 31-01-2018 Về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 144-QĐ/TW ngày 08-8-2018 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;…

Để kịp thời thông tin đến bạn đọc tài liệu Hỏi đáp pháp luật tín ngưỡng tôn giáo Luật Tín ngưỡng tôn giáo cũng như các văn bản về điều chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

ĐẶT SÁCH

Sách Luật Tín NgưỡngTôn Giáo

Quy Định Hoạt Động Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân Trong Hoạt Động Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Phần thứ nhất: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định chi tiết thi hành

Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Phần thứ ba: Quy định về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Phần thứ tư: Quy định về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo

Phần thứ năm: Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo

Phần thứ sáu: Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Phần thứ bảy: Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

Phần thứ tám: Một số bài viết về văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Phần thứ chín: Hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

TRUNG TÂM SÁCH LUẬT VIỆT

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH I
P. ĐỘI CẤN P. CỐNG VỊ,Q BA ĐÌNH TP HÀ NÔI
ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH II
Địa chỉ: 282 Nam kỳ khởi nghĩa, P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo 0909 366 858 - ZaLo 0982 711 282
-Email : sachluatvietqh@gmail.com-Website : www.sachluatviet.com

 

Tin liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tư vấn mua Sách Luật Việt

alo sách luật
Bộ phận:  Mr:Thành
Điện thoại: ZaLo 0909 366 858
     Hoặc :    ZaLo 0982 711 282
Email:sachluatvietqh@gmail.com

 

 

Fanpage Sách Luật Việt

Sách Luật Việt giảm giá

Thống kê truy cập Sách Luật Việt

Tổng truy cập 6,638,299

Đang online23

http://sachluatviet.com/